Đá solid surface korean ốp bếp tại Thủ Đức

Liên hệ

Mã màu: GM - 401 Pure Arctic

Xuất xứ: Hàn Quốc